• ברוכים הבאים לעידן שור - תכנון פיננסי, בכל שלבי החיים.

קופות גמל

קופות גמל

קופת גמל היא חיסכון לטווח ארוך, שניתן לפדותו עם הגיעך לגיל 60. החיסכון בקופת גמל מזכה בהטבות מס, והכספים מופקדים בקופת הגמל בדומה לדרך שבה מופקדים כספי קרנות הפנסיה. עד שנת 2006 ניתן היה למשוך את הסכום הנצבר בקופה לאחר 15 שנה, אולם כיום ניתן לפדות את קופת הגמל רק עם הגיעך לגיל 60.

קופות גמל נחלקות למספר סוגים:

  • קופת גמל לחיסכון – לשכירים או לעצמאים, ההפקדות מזכות בהטבות מס. בקופות גמל של שכירים המעביד משלם את חלקו, וניתן לקבל את הסכום כקצבה עם הגיעך לגמלאות. קופות גמל לחיסכון מחליפות את המוצר הקודם – קופות גמל לתגמולים, שניתן היה לפדות אותן גם כסכום חד פעמי.
  • קופת גמל לפיצויים/למחלה – קופות גמל שהמעסיק משלם מהן פיצויים או דמי מחלה במקרה שבו אחד העובדים זכאי לכך.
  • קרנות השתלמות – אף על פי שבדרך כלל, כשמדברים על קופות גמל, מתכוונים לקופות גמל לחיסכון – קרנות השתלמות מוגדרות כחלק מקופות הגמל. קרנות ההשתלמות הן אפיקי חיסכון לטווח קצר או בינוני, הן מאפשרות חיסכון למטרות שונות ומתאימות לשכירים ולעצמאים. כאשר מדובר בשכירים, המעסיק משלם את חלקו והעובד משלם לפחות שליש מן הסכום שהמעסיק משלם.
  • קופת גמל להשקעה – אפיק חיסכון גמיש יותר, המאפשר הפקדת סכומי כסף פנויים ומשיכתם במועד הנוח לך ללא קנסות. יחד עם זאת, משיכת הכספים לפני גיל 60 אינה מזכה בהטבות מס.

ידוע לכל שהמציאות הכלכלית בישראל אינה פשוטה. בנוסף לכך, אינך יכול לדעת מה יזמן לך העתיד, ולכן חשוב להיות מוכן ומוגן מבחינה פיננסית. עליך להבטיח מראש שלא תיוותר חסר אמצעים בהגיעך לגמלאות, שמא תגיע לרגע האמת ותגלה שהמציאות טופחת על פניך. סוכן ביטוח וחיסכון פנסיוני מקצועי ירכיב עבורך את תכנית החיסכון הפנסיוני שתאפשר לך ולבני ביתך חיי שפע ורווחה כלכלית.

 

Facebook0
Google+0
http://idanshor.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C
Twitter